Användarmanual Takräv Max Pro

Takräv Max Pro är lättmanövrerad och effektiv, mycket snö, stora och långa tak är inget problem eftersom snöhyveln dras och styrs av två man.  

 

Instruktion för Takräv Max Pro:


                            

1. Utgå från taknocken. Rulla ut duken, ge snöhyveln en liten knuff och låt den glida nedför taket med duken. Stoppa den så fort hyvelns främre skär hoppat ned över snökanten vid takfoten.(Släpp ej den främre skidan nedanför takfoten) När du drar hyveln uppåt skär den snön som glider ner efter duken. Skär tills du når taket eller önskat djup.

2. När du är klar med den första "rännan" flyttar du snöhyveln i sidled, en bit förbi den gamla "rännan". Släpp ner hyveln på nytt och styr den med hjälp av repen till takfoten. Den bit av duken som ligger vikt i den gamla "rännan" kommer att räta ut sig så fort du börjar att dra på nytt.

3. Fortsätt på samma sätt tills hela taket är snöfritt.

 

OBS! Kom ihåg att ALLTID använda säkerhetsutrustning vid arbete på hög höjd.