Användarmanual Takräven 

Det finns många sätt att använda din takräv på. Är det inte alltför mycket snö och långa tak så fungerar det ofta bra att hyvla hela takets längd utan att lämna någon kant mellan "rännorna". 

Vid långa tak och mycket snö kan det underlätta om man är två när man "hyvlar" taket, en person arbetar som vanligt från nocken samtidigt som medhjälparen styr ner hyveln med en extra styrlina fäst i Takrävens bakre rörram. På det sättet kan man få ett snöfritt tak utan "rännkant" även på långa tak med mycket snö. Vi har använt denna teknik tilsammans med långa duklängder på våra plåtförråd, vilket fungerat bra.  

Men det viktigaste är att du lär dig tekniken, ju mer du använder Takräven desto enklare blir det.

 

Nedanstående instruktion kan ses som en grund för Takrävens användning:


 

1. Utgå från taknocken. Rulla ut duken, ge snöhyveln en liten knuff och låt den glida nedför taket med duken. Stoppa den så fort hyvelns främre skär hoppat ned över snökanten vid takfoten.(Släpp ej den främre skidan nedanför takfoten) När du drar hyveln uppåt skär den snön som glider ner efter duken. Skär tills du når taket eller önskat djup.

2. När du är klar med den första "rännan" flyttar du snöhyveln i sidled och drar upp duken. Släpp ner duken och hyveln på nytt ca 10cm ifrån "rännan", det för att undvika att hyveln glider ner i den gamla rännan.

3. Fortsätt på samma sätt tills hela taket är snöfritt.

 

OBS! Kom ihåg att ALLTID använda säkerhetsutrustning vid arbete på hög höjd.